Thuộc Bộ: 十[THẬP]
Âm ON : ナン ナ
Âm KUN : みなみ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Hai cái cây trồng trong vườn hướng mặt về phía nam

KANJI LIÊN QUAN