Thuộc Bộ: 厄[ÁCH, NGỎA]
Âm ON : キ
Âm KUN : あぶ.ない あや.うい あや.ぶむ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nhìn hòn đá ở trên cái dốc dứng kìa.Người đó thì đang nguy hiểm

KANJI LIÊN QUAN