Thuộc Bộ: 卯[MÃO, MẸO]
Âm ON : ラン
Âm KUN : たまご
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Hãy đập vớ quả trứng

KANJI LIÊN QUAN