Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 厶[KHƯ]
Âm ON : キョ コ
Âm KUN : さ.る -さ.る
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi sống trong quá khứ, bây giờ tôi đang bị chôn vùi trong lòng đất (土).

KANJI LIÊN QUAN