Thuộc Bộ: 又[HỰU]
Âm ON : ユウ
Âm KUN : とも
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Bạn bè cho nhau một bàn tay giúp đỡ.

KANJI LIÊN QUAN