Thuộc Bộ: 又[HỰU]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : ふた たぐい ならぶ ふたつ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Hai thằng HỰU đứng gần nhau gọi là SONG HỰU

KANJI LIÊN QUAN