Thuộc Bộ: 又[HỰU]
Âm ON : シュウ
Âm KUN : おさ.める おさ.まる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nghề Tay thu lượm 4 mùa

KANJI LIÊN QUAN