Thuộc Bộ: 耳[NHĨ] 又[HỰU]
Âm ON : シュ
Âm KUN : と.る と.り と.り- とり -ど.り
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đừng có cầm tai của tôi.

KANJI LIÊN QUAN