Thuộc Bộ: 又[HỰU]
Âm ON : ジュ
Âm KUN : う.ける -う.け う.かる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con người nhận các thứ từ tay đến tay

KANJI LIÊN QUAN