Thuộc Bộ: 不[BẤT, PHẦU, PHỦ, PHI] 口[KHẨU]
Âm ON : ヒ
Âm KUN : いな いや
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Phủ nhận lời nói từ miệng