Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 未[VỊ, MÙI]
Âm ON : ミ
Âm KUN : あじ あじ.わう
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi không biết mùi vị của nó như thế nào ,bởi vì tôi chưa(未) ăn nó