Thuộc Bộ:
Âm ON : メイ ミョウ
Âm KUN : いのち
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Theo Mệnh lệnh dùng đao chém toàn bộ nhân khẩu trong nhà

KANJI LIÊN QUAN