Thuộc Bộ: 立[LẬP] 冏[]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : あきな.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
THƯƠNG gia là người rất bận rộn vừa phải Đứng, Đi lại Xung Quanh vừa phải Nói.

KANJI LIÊN QUAN