Thuộc Bộ: 囗[VI] 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : シ
Âm KUN : よ よ.つ よっ.つ よん
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một hình chữ nhật thì có bốn góc

KANJI LIÊN QUAN