Thuộc Bộ: 囗[VI] 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : イン
Âm KUN : よ.る ちな.む
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bao Đại NHÂN =)))

KANJI LIÊN QUAN