Thuộc Bộ: 囗[VI] 木[MỘC]
Âm ON : コン
Âm KUN : こま.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi đang gặp rắc rối vì có một cây lớn (木).