Thuộc Bộ: 囗[VI] 井[TỈNH]
Âm ON : イ
Âm KUN : かこ.む かこ.う かこ.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tính chu VI cái GIẾNG

KANJI LIÊN QUAN