Thuộc Bộ: 囗[VI] 乂[NGHỆ]
Âm ON : ズ ト
Âm KUN : え はか.る
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Có ai đó đang vẽ.Nó giống như là ツ và メ

KANJI LIÊN QUAN