Thuộc Bộ: 囗[VI] 古[CỔ]
Âm ON : コ
Âm KUN : かた.める かた.まる かた.まり かた.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Các bức tường xung quanh một nhà thờ cũ (古) là rất cứng và chắc chắn.

KANJI LIÊN QUAN