Thuộc Bộ: 囗[VI] 袁[VIÊN]
Âm ON : エン
Âm KUN : その
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đi đến công viên để nhày vào thứ bảy(土).

KANJI LIÊN QUAN