Thuộc Bộ: 厂[HÁN, XƯỞNG] 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : アツ エン オウ
Âm KUN : お.す へ.す おさ.える お.さえる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đất ở sườn núi dĩ nhiên là AP lực rồi