Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 也[DÃ]
Âm ON : チ ジ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Trong vùng đất này, có một con bọ cạp dưới đất (土).

KANJI LIÊN QUAN