Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 匀[QUÂN]
Âm ON : キン
Âm KUN : なら.す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bao phép +-= sẽ ra bình quân