Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 里[LÍ]
Âm ON : マイ
Âm KUN : う.める う.まる う.もれる うず.める うず.まる い.ける
Cấp độ : N2
Cách nhớ
MAI táng thì chẳng có LÍ gì mà k chôn xuống ĐẤT