Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 或[HOẶC]
Âm ON : イキ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
HOẶC là đi qua đất này,, hoặc là xuống VỰC