Thuộc Bộ: 幸[HẠNH]
Âm ON : ホウ
Âm KUN : むく.いる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
khi được thông BÁO về quần Áo lại thấy hạnh phúc

KANJI LIÊN QUAN