Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 昜[DƯƠNG]
Âm ON : ジョウ チョウ
Âm KUN : ば
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đất(土) đai tốt và ánh mặt trời(日).Hãy lựa chọn địa điểm này

KANJI LIÊN QUAN