Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 荅[ĐÁP]
Âm ON : トウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tháp thời xưa dựng lên bằng cách trộn cỏ hoa với đất 1 cách hợp lý