Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : ト
Âm KUN : ぬ.る ぬ.り まみ.れる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngày xưa người ta thường đổ DƯ một chút NƯỚC vào ĐẤT cho nhão ra rồi đem chát, bôi vào đồ sứ để tạo mầu