Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 竟[CÁNH]
Âm ON : キョウ ケイ
Âm KUN : さかい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đứng trên vùng đất ranh giới để ngắm CẢNH