Thuộc Bộ: 士[SĨ]
Âm ON : セイ ショウ
Âm KUN : こえ こわ-
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một võ sĩ đạo (武) cất tiếng nói "ko-e (コエ)" ở cửa.

KANJI LIÊN QUAN