Thuộc Bộ: 亦[DIỆC] 夂[TRI, TRUY]
Âm ON : ヘン
Âm KUN : か.わる か.わり か.える
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Anh ấy đang mặc bộ quần áo kì quái

KANJI LIÊN QUAN