Thuộc Bộ: 夂[TRI, TRUY]
Âm ON : カ ガ ゲ
Âm KUN : なつ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Trời rất nóng trong mùa hè. Một người sụp đổ trong cái bóng

KANJI LIÊN QUAN