Thuộc Bộ:
Âm ON : セキ
Âm KUN : ゆう
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Vào hoàng hôn , bạn nhìn thấy mặt trăng và các loài chim.

KANJI LIÊN QUAN