Thuộc Bộ: 夕[TỊCH] 卜[BẶC, BỐC]
Âm ON : ガイ ゲ
Âm KUN : そと ほか はず.す はず.れる と-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Bạn nên hút thuốc(トバコ) bên ngoài

KANJI LIÊN QUAN