Thuộc Bộ: 亠[ĐẦU]
Âm ON : ヤ
Âm KUN : よ よる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Vào đêm,một người với cái mũ dài đang ngắm mặt trăng và những đám mây

KANJI LIÊN QUAN