Thuộc Bộ:
Âm ON : ダイ タイ
Âm KUN : おお- おお.きい -おお.いに
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Khi bạn căng chân tay của bạn, bạn nhìn lớn

KANJI LIÊN QUAN