Thuộc Bộ: 大[ĐẠI, THÁI] 丶[CHỦ]
Âm ON : タイ タ
Âm KUN : ふと.い ふと.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là một bản ghi dày

KANJI LIÊN QUAN