Thuộc Bộ: 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : フ フウ ブ
Âm KUN : おっと それ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chồng tôi và tôi thì luôn là hai (二) người (人) bên nhau.

KANJI LIÊN QUAN