Thuộc Bộ: 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : オウ
Âm KUN : おく おく.まる くま
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tôi để gạo(米) trong một cái hộp lớn(大) và đặt nó ở phía sau

KANJI LIÊN QUAN