Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 子[TỬ, TÍ]
Âm ON : コウ
Âm KUN : この.む す.く よ.い い.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người phụ nữ(女) thích trẻ con(子).

KANJI LIÊN QUAN