Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 未[VỊ, MÙI]
Âm ON : マイ
Âm KUN : いもうと
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người con gái(女) và cái cây chưa(未) phát triển.Nó nghĩa là em gái" của tôi

KANJI LIÊN QUAN