Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ]
Âm ON : サイ
Âm KUN : つま
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người phụ nữ (女) đang nắm giữ một cây chổi là vợ của tôi

KANJI LIÊN QUAN