Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 市[THỊ]
Âm ON : シ
Âm KUN : あね はは
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chị gái tôi là người phụ nữ(女) sống ở một thành phố(市).

KANJI LIÊN QUAN