Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 台[THAI, ĐÀI, DI]
Âm ON : シ
Âm KUN : はじ.める -はじ.める はじ.まる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Khi tôi bắt đầu bài phát biểu của tôi trên một giá đỡ (立), một người phụ nữ (女) đã lắng nghe.

KANJI LIÊN QUAN