Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 生[SANH, SINH]
Âm ON : セイ ショウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đặc TÍNH của PHỤ NỮ là SINH sản

KANJI LIÊN QUAN