Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 女[NỮ, NỨ, NHỮ]
Âm ON : イ
Âm KUN : ゆだ.ねる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Uỷ thác cho người phụ Nữ 女 tên Hoà 禾