Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 昏[HÔN]
Âm ON : コン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người phụ nữ(女) đã thay đổi họ tên(氏) của cô ấy sau đám cưới

KANJI LIÊN QUAN