Thuộc Bộ: 女[NỮ, NỨ, NHỮ] 帚[TRỬU, CHỬU]
Âm ON : フ
Âm KUN : よめ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Sau khi về nhà (帰) và vứt bỏ cây đao (リ)người con gái 女 trở thành PHỤ nữ 婦

KANJI LIÊN QUAN