Thuộc Bộ:
Âm ON : シ ス ツ
Âm KUN : こ -こ ね
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một đứa trẻ con

KANJI LIÊN QUAN